späť na zoznam

 

Vyhlásenie verejnej architektonickej súťaže

23. Február 2014

Zorganizovali sme transparentnú súťaž s medzinárodnou účasťou

3D digitálny model © EUROSENSE 3D digitálny model © EUROSENSE

Účelom súťaže je získanie najlepšieho architektonického návrhu, ktorý okrem kvalitného dispozičného riešenia, konštrukčno-stavebnej a ekonomickej efektívnosti, ekologickej vhodnosti a energetickej výhodnosti, bude originálnym architektonickým dielom, ktoré sa stane vizuálnym znakom novej Kežmarskej chaty v povedomí širokej verejnosti.
Súťaž je overená Slovenskou komorou architektov. Ďakujeme všetkým zúčastneným, bez ich podpory a pomoci by táto súťaž nemohla byť realizovaná.

Výnimočné miesto si žiada výnimočné riešenia.

Prejdi na podstránku súťaže
 

napísal: o.z.
foto: © Eurosense

 

Výstava Kežmarská chata

25. Február 2017

Otvorenie výstavy Kežmarská chata

Stretnutie priaznivcov 2016

13. Október 2016

Každoročné stretnutie priaznivcov Kežmarskej chaty

Budúcnosť Kežmarskej chaty

24. Máj 2016

Oficiálne stretnutie s primátorom