Plány

V tejto časti stránky Vás budeme informovať o našich plánoch na podporu znovuobnovenia Kežmarskej chaty a iných aktivitách zameraných na zachovanie krehkej rovnováhy medzi turistikou a ochranou jedinečnej tatranskej prírody.

Pri zrode všetkých tatranských chát stáli nadšenci, ktorí svojou nezištnou pomocou prispeli k ich existencii. V dnešnej dobe plnej „iných hodnôt“ by sme radi poskytli príležitosť pre ľudí, ktorým nie je táto myšlienka cudzia a oprášili tak nadšenectvo našich otcov, starých otcov a ich predkov.

Hore zdar!